Dagar: Typ -1064 (-1078 - -1050)

Timmar: Svårt att uppskatta

Minuter: Ännu svårare