Dagar: Typ -1213 (-1227 - -1199)

Timmar: Svårt att uppskatta

Minuter: Ännu svårare